SAM AVANTAJLARI


BT Departmanı için SAM

SAM, standartlaştırılmış prosedürler ve en iyi uygulamalarla BT departmanınızın operasyonel özelliklerini artırır. SAM, genelde BT profesyonelleri tarafından Microsoft yatırımlarıyla kullanılan Altyapı Optimizasyonuyla uyumlu ilkeler kullanır.

İyi uygulanmış bir SAM planı, BT maliyetlerini kontrol etmenizi ve gelecekte daha esnek ve hızlı olacak sistemleri genişletmenizi sağlayabilir. SAM, BT departmanınızın aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlayabilir.

İzinsiz yazılım kullanımı veya kullanılabilir güvenlik güncellemeleri hakkında bilgi eksikliği nedeniyle oluşan, ve destek olaylarını azaltan güvenlik risklerini kontrol etme.

Yeni personel için eğitim süresini ve ilgili maliyetleri azaltma.

Sorunsuz ve daha verimli bir işlem için, manuel süreçleri otomatikleştirme.

Hangi yazılımlara sahip olduğunuzu, hangi yazılımların başka yerde kullanılmasının daha iyi olacağını ve gelecekte ne tür programlara ihtiyacınız olacağını her zaman bilmek için, merkezi varlık takibiyle verimlilikleri optimize etme.

Kolaylaştırılmış yazılım işlevleri ve yazılım uygulamanız hakkında kapsamlı bilgi sayesinde, pazara daha hızlı sunma süresi elde etme.

Sistem standartlaştırmasında optimize verimlilik ve daha az bir yardım desteği iş yükü ile, BT personelinin moralini ve motivasyonunu artırma.

Süreçleri kolaylaştırın ve etkili yükseltme planları ve uygulamaları geliştirme.

Doğru verilerle BT varlıklarının değerini gösterme.

Gelecekteki gereksinimlere kolayca uyarlanabilen esnek ve hızlı BT sistemleriyle işletme altyapınızı genişletme.


Satınalma Departmanı için SAM

SAM, şirketinizin satın alma gereksinimlerine dair bilinci artırır ve bu gereksinimleri karşılamak için yazılım satıcılarıyla olan ilişkinizi geliştirir. Departmanınız, önemli ekonomik kararların birçoğunu almaktadır ve yazılım satın alımına dair belgeler ve yasal sorunların birçoğunu yönetmektedir. En yeni ve en son yazılım programları sizi genelde etkilemez ve yazılım satıcılarıyla etkili bir şekilde başetmek için gereken pazarlık ve anlaşma becerilerine sahipsinizdir. Departmanınız, etkili bir SAM planının başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

Başarılı olmak için işletmenizin gerek duyduğu yazılım lisanslarını daha iyi anlayarak,merkezi kontrol kazanma ve tedarik süreçleri uygulama ve yürürlüğe koyma.

Kurumunuzun hangi yazılımlara ihtiyaç duyduğunu ve hangi yazılımları kullandığını tam olarak öğrenerek,anlaşmalar ve satıcı ilişkilerini en iyi seviyeye çıkarma.

BT varlıklarına ilişkin raporlama, bütçe oluşturma ve satın alma süreçlerini ve ilkelerini büyük oranda basitleştirme.

Mevcut ve gelecekteki iş gereksinimleri gelecekteki yazılım satın alımları için kısa ve uzun vadeli planlama görünürlüğünü artırma.

En uygun toplu lisans sözleşmeleriyle harcamaları en aza indirme, sadece kullandığınız yazılımlar için ödeme yaparak fazla satın alma riskini azaltma ve böylelikle çok fazla lisans alma hatasından kaynaklanan maliyetleri düşürme.

Şirketinizin yazılım amortisman değerlerini daha iyi bilerek vergi avantajlarından faydalanma.

Yazılım gereksinimlerinin net bir şekilde anlaşılması sayesinde maliyetleri azaltma.


Yönetim Kadrosu için SAM

SAM, şirketinizin varlıklarının nasıl yönetileceği konusunda bilgi sağlar ve geleceği planlarken daha fazla bilgiye dayanan kararlar vermenize yardımcı olur. Bir SAM programı uygulamak, tüm çalışanların bilinçli ve sorumlu olmasını gerektirir; ancak en büyük sorumluluk yönetimindir.

Daha güçlü ve sağlıklı bir mali konum için maliyetleri ve iş risklerini kontrol edin.

Sahip olduklarınızla daha fazlasını gerçekleştirebilmek için mevcut yazılım yatırımlarınızı optimize edin.

Artırılmış esneklik ve hızla, şirketinizin genişleme gereksinimleri doğrultusunda büyüyün.